Publicados os listados provisionais de admitidos/as para as catro quincenas do Tempo de Lecer 2023: LISTADOS PROVISIONAIS TEMPO LECER 2023

A estas listas provisionais poderanse presentar alegacións no prazo de 10 días hábiles dende a súa publicación. As posibles reclamacións serán resoltas pola xunta de goberno local. A lista definitiva publicarase igualmente no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web, pasando os/as non seleccionados/as a integrar a lista de agarda.