PUBLICADA A ACTA DE APROBACIÓN DO LISTADO PROVISIONAL PARA A SELECCIÓN, COMO PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO, DUN/HA CONSERXE PARA O CONCELLO DA RÚA

Publicada a acta de aprobación do listado provisional para a selección, como persoal funcionario interino, dun/ha conserxe (subalterno, asimilable ao grupo E), para o Concello da Rúa: ACTA 2 - APROBACIÓN LISTADO PROVISIONAL CONSERXE

Descargar PDF