LISTADOS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS PARA AS CATRO QUINCENAS DO TEMPO DE LECER 2021

Publicados os listados provisionais de admitidas/os para as catro quincenas do tempo de lecer 2021: listados-provisionais-tempo-de-lecer2021

A estas listas provisionais poderanse presentar alegacións no prazo de 10 días hábiles dende a súa publicación. As posibles reclamacións serán resoltas pola xunta de goberno local. A lista definitiva publicarase igualmente no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web pasando os/as non seleccionados/as a integrar a lista de agarda.

Descargar PDF