ANUNCIO PAGO DO IBI URBANA EN PROPORCIÓN Á COTA DE TITULARIDADE CATASTRAL

Este concello pretende instaurar que o pago do IBI individualmente poida facerse en función da cota deste imposto que lle corresponda en proporción á súa respectiva participación sobre os dereitos catastrais rexistrados.
A continuación, podes acceder ao anuncio publicado, no que se detalla en qué consistiría e como habería de solicitarse: ANUNCIO IBI URBANA CUOTA PARTICIPACIÓN (GALEGO)

Así mesmo, xuntamos o formulario de solicitude que poderá rexistrar por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015: Formulario pago IBI proporcional

Descargar PDF