PUBLICADO BANDO INFORMATIVO COMO RECORDATORIO DA OBRIGA DE XESTIÓN DE BIOMASA VEXETAL

Publicado bando informativo para lembrar da obriga da xestión da biomasa vexetal, recollida na Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
Así mesmo, saliéntase a periodicidade coa que deben manterse limpos e rozados os terreos e soares privados situados dentro do núcleo urbán.
BANDO INFORMATIVO

Descargar PDF