PROGRAMA DE EMPREGABILIDADE 2021: SELECCIÓN DE PERSOAL PARA DOUS OFICIAIS DE OFICIO E UN OPERARIO

Publicado no BOP o anuncio da convocatoria para a contratación laboral temporal de dous oficiais de oficios e un operario (peón): ANUNCIO BOP CONVOCATORIA

-Bases de selección para as dúas prazas de oficial de oficios: BASES EMPREGABILIDADE 2021 OFICIAL OFICIOS

-Bases de selección para a praza de operario (peón): BASES EMPREGABILIDADE 2021 PEÓN

Así mesmo, estas bases están publicadas no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello.
O prazo para presentar as instancias é de cinco días hábiles a partir de mañá, mércores 14 de abril.

Descargar PDF