DGT 2021: INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE OS TRÁMITES PARA OBTER O PERMISO DE CONDUCIR

PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO PERMISO DE CONDUCIR 2021:

A DGT é o organismo encargado da emisión de permisos de conducir en España. O seu obxectivo é garantir que todos os conductores teñan as aptitudes necesarias para manexar os vehículos. Para iso, realizan un exame práctico e outro teórico aos aspirantes para evaluar os seus coñecementos sobre o código de circulación e as súas habilidades na conducción.

Para obter un novo permiso, debe solicitar realizar as probas e pode facerse de dúas formas: a través dunha autoescola, ou por libre a través da seguinte ligazón https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/obtencion-renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/

Se desexa preparalo pola súa conta, poderá recurrir aos manuais clásicos e poñer a proba os seus coñecementos con tests gratuitos on-line: https://www.onroad.to/teorico/test-dgt-gratis

Descargar PDF