PUBLICADA A ORDE NO DOG SOBRE A PRESTACIÓN PARA FAMILIAS CON FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS

Recentemente publicouse no DOG a "ORDE do 18 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2020 e se procede á súa convocatoria".

No documento que a continuación adxuntamos aparecen detallados os requisitos que deben cumprirse para solicitala, así como a documentación que é necesario presentar.

Todos os interesados recibirán máis información no Departamento de Servizos Sociais do Concello.

PRESTACIÓN DOGA

Descargar PDF