ORDENANZA URBANÍSTICA DE REGULACIÓN DE PECHES DE PARCELAS, PECHES VEXETAIS E PLANTACIÓN DE SEBES, ARBUSTOS E ÁRBORES ORNAMENTAIS.

De conformidade co previsto no artigo  133 da Lei 39/205,  de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ponse a disposición dos interesados o documento informativo relativo a ORDENANZA URBANÍSTICA DE REGULACIÓN DE PECHES DE PARCELAS, PECHES VEXETAIS E PLANTACIÓN DE SEBES, ARBUSTOS E ÁRBORES ORNAMENTAIS que ten intención de tramitar o Concello, a efectos de recabar  a súa opinión ao respecto,

O  prazo máximo  será de 15 días naturais a partir do día seguinte a súa publicación.

Os cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren, poden mandar as súas opinións a  info@arua.gal ou presentalas nas oficinas do Concello.

Grazas pola súa colaboración.

Ordenanza urbanística de regulación de peches de parcelas, peches vexetais e plantación de sebes, arbustos e árbores ornamentais

Descargar PDF