MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DO SERVIZO DE LUDOTECA, COIDADO DE NENOS E NENAS E DO TEMPO DE LECER

De conformidade co previsto no artigo  133 da Lei 39/205,  de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ponse a disposición dos interesados o documento informativo relativo á  modoficación da Ordenanza Reguladora do  Servizo de Ludoteca, coidado de nenas e nenos e do tempo de lecer  para recabar  a súa opinión ao respecto.

O  prazo máximo  será de 10 días hábiles a partir do día seguinte a súa publicación.

Os cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren, poden mandar as súas opinións a  info@arua.gal ou presentalas nas oficinas do Concello.

Grazas pola súa colaboración.

MODIFICACIÓN ORDENANZA LUDOTECA E TEMPO DE LECER

Descargar PDF