ORDENANZAS REGULADORA E FISCAL DA OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON TERRAZAS, VELADORES E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIVA

De conformidade co previsto no artigo  133 da Lei 39/205,  de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ponse a disposición dos interesados os documentos informativos relativos as Ordenanzas Reguladora e Fiscal da ocupación de dominio público Local con terrazas, veladores e outros elementos análogos con finalidade lucrativa que ten intención de tramitar o Concello, a efectos de recabar  a súa opinión ao respecto,

O  prazo máximo  será de 15 días hábiles a partir do día seguinte a súa publicación.

Os cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren, poden mandar as súas opinións a  info@arua.gal ou presentalas nas oficinas do Concello.

Grazas pola súa colaboración.

ORDENANZA FISCAL DE TERRAZAS, VELADORES E OUTROS ELEMENTOS ORDENANZA REGULADORA DA OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON TERRAZAS, VELADORES E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIVA

Descargar PDF