Ordenanza municipal reguladorada ventilación e evacuación de fumes en edificios e actividades no concello de A Rúa

En cumprimento no establecido no artigo 133 da Lei 39/2015 de procedemento administrativo das Administracións Públicas ,  expoñemos ao público a Ordenanza Municipal reguladorada ventilación e evacuación de fumes en edificios e actividades no concello de A Rúa para que no prazo de 30 días hábiles se aporten cantas suxestións se estimen oportunas.

ordenanza reguladora de ventilacion e evacuación de fumes

Descargar PDF