LUDOTECA 2017-18

dav

dav

dav

dav

Listado definitivo de admitidos/as.

O perodo de matriculación será de dez días hábiles, contando dende o día seguinte a publicación das listas definitivas. Pasado ese tempo para formalizar a matrícula perderase o dereito á praza.

Guardar

Descargar PDF