PUBLICADA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITD@S PARA A OPOSICIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIV@

O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe o listado provisional de admitid@s e excluíd@s para o proceso de oposición que cubrirá a praza de auxliar adminitrativ@ vacante no Concello da Rúa. As/os aspirantes dispoñen dun prazo de 10 días hábiles a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para formular reclamacións ou realizar as impugnacións que estimen convenientes.

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITID@S

Aquí podes consultar tamén a publicación no BOP:

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA

Descargar PDF